Fotografia.cz

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Vážení zákazníci,
naše laboratoře poskytují služby v nejvyšší možné kvalitě v celé šíři současného sortimentu. Přesto však i u nás může vlivem některého činitele dojít k reklamovatelné závadě. Pokud se tak stalo i u Vás, obraťte se bezodkladně na prodávajícího, který Vaši záležitost projedná dle dal­ších ustanovení tohoto reklamačního řádu:
I. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího na provozovně (sběrna fotozakázek, prodejna), která přijala Vaši zakázku, nebo Vám věc (zboží) prodala.
 
II. a) při nedodržení sjednané doby pro zhotovení zakázky (jako doba sjednaná pro zhotovení zakázky se uvažuje termín počtu pracovních dnů uvedených v platném ceníku fotoslužeb ve sběrně s tím, že den příjmu se do doby sjednané nezapočítává), Vám poskytneme slevu z ceny zakázky při překročení sjednané doby: ve výši 5 %.
b) při pochybnostech o kvalitě nebo chybně účtované ceně vyhotovené zakázky, provozovna od Vás převezme kompletní zakázku a odešle ji k posouzení a k projednání reklamace do naší laboratoře, která Vám zašle opravenou zakázku nebo vysvětlující dopis.
 
c) při nesprávně zhotoveném počtu, povrchu a rozměru fotografií atd., posoudí a projedná reklamaci pracovník provozovny a po konzultaci s pověřeným pracovníkem laboratoří sdělí zákazníkovi termín k přepracování zakázky.
 
d) při poškození Vašeho filmu prokazatelně zaviněného naší laboratoří Vám náhradou poskytneme nový film srovnatelné kvality.
 
e) při ztrátě nebo záměně Vaší zakázky způsobené dodavatelem Vás prosíme o podrobný popis filmu a o telefonické spojení, či Vaši přesnou adresu. Tuto reklamaci s Vámi osobně vyřeší náš pracovník. Pokud se zakázka nenalezne do 30 dnů, poskytneme Vám náhradou film obdobné kvality. Zpracování tohoto filmu včetně fotografií 9x13 bude zdarma.
III. Záruční doba při prodeji zboží či poskytnutí služby je 24 měsíců ode dne prodeje, není-li v záručním listě uvedena delší. Dokladem k reklamačnímu řízení je původní zakázkový sáček obsahující kompletní zakázku (film i fotografie) a pokladní stvrzenka s datem prodeje či zhotovení věci.

IV. Zhotovení zakázky, prodej věcí se řídí ustanoveními Obchodního
a Občanského zákoníku.
Společnost neodpovídá za vady provedené zakázky, jejichž příčinou je vada materiálu dodaného zákazníkem, či nevhodnost jeho pokynů. To znamená, že zákazník nemůže uplatňovat reklamaci, jestliže pro své fotografování použil film s prošlou záruční lhůtou stanovenou výrobcem, případně filmu potrhaného nebo jinak poškozeného, nebo který nebyl v původní originální kazetě.