Fotografia.cz

Fotografia.cz

skenování filmů

 

 
SKENOVÁNÍ VŠECH SNÍMKŮ NA FILMU - (TYP 120, 135)
 
 
kód
druh
doporučená
prodejní cena
použ. pro foto
 
Termín
980
JPG -10x15*1
49,00
do 13x18
bez média
D+2
981
JPG -10x15*2
99,00
do 13x18
bez média
D+2
982
BMP - 20x30*2
299,00
foto do 25x38
D+2
VYSVĚTLIVKY
*1 -  Cena platí při současném objednání vyvolání filmu, zhotovení fotografií a naskenování celého filmu na CD. Skeny jsou ve 300 Dpi udaného rozměru - 1536 x 1024 ob. Vyvolání a zhotovení fotografií jsou účtovány zvlášť dle ceníku. 
*2 - Cena platí při požadavku na skenování bez zhotovení fotoek, nebo při skenování již vyvolaného filmu.
Při zpracování diapozitivů v rámečcích se termín prodlužuje o 2 prac. dny
 
SKENOVÁNÍ JEN VYBRANÝCH SNÍMKŮ - (TYP 120, 135)
kód
druh
doporučená
prodejní cena
velikost dat
povrch
Termín
983
JPG - náhled
4,00
cca 30 kB
bez
média
D+2
984
JPG - 10 x 15
9,00
cca 1 MB
bez
média
D+2
985
JPG - 10 x 15 - od 100 ks
6,00
cca 1 MB
bez
média
D+2
986
BMP - 21 x 30
25,00
25,7 MB
bez
média
D+2
987
BMP - 21 x 30 - od 10 ks
15,00
25,7 MB
bez
média
D+2
988
BMP - 25 x 38
40,00
39,3 MB
bez
média
D+2
 
PŘÍPLATKY
kód
druh
doporučená
prodejní cena
účtujeme
 
Termín
95
příplatek za manipulaci s filmem kratším než tři políčka, i za diapozitivy v rámečcích
5,00
za každý
 kus filmu
 
D+6
96
příplatek za skenování svitkového filmu
10,00
za každý kus
 
D+6
 
PŘEPIS + NOSIČE DAT
kód
druh
doporučená
prodejní cena
 
 
Termín
816
Přepis dat na CD-R, DVD - dle velikosti
29,00
bez media
 
D+2
99
CD-R   do 750MB
29,00
98
DVD    do 4700MB
49,00