Fotografia.cz

Foto z fotografií

 

 
FOTO Z FOTOGRAFIE (bez úpravy)
kód
Druh
doporučená
prodejní cena
Předloha
termín
931
9x13 první kus
25,00
fotografie
do formátu A4,
D+4
932
10x15 první kus
30,00
D+4
933
13x18 první kus
45,00
D+4
934
15x21 první kus
60,00
D+4
935
21x30 první kus
100,00
D+4
936
25x38 první kus
140,00
D+4
 
FOTOGRAFIE NA DOKLADY z fotografie - podle vyhlášky  MV ČR*1
kód
Druh
doporučená
prodejní cena
předloha
termín
937
4 ks 3,5 x 4,5 cm první kus
55,00
fotografie
do formátu A4,
D+4
*1
Platí pouze pro fotografie s požadavkem na předepsanou velikost hlavy
 a rozměrů podle vyhlášky MV ČR .
OSTATNÍ ÚČTUJEME JAKO REPRODUKCI
 Jedná se o zhotovení fotografie z fotografie(FOTO Z FOTA). Přijímáme klasickou papírovou fotografii do velikosti 20 x30 cm, nejlépe v lesklém provedení, hladké bez struktury papíru /rastr, zrnitý…/ volné nesvázané a nepodlepené fotografie.
FOTO Z FOTA -předlohu přímo skenujeme(bez uložení dat v počítači) a zhotovujeme digitálním osvitem na papír požadované velikosti a povrchu BEZ DALŠÍCH ÚPRAV.
Požaduje-li zákazník zhotovení 1:1, je nutné to označit do poznámky na zakázkovém sáčku.